REGULAMENTUL CAMPANIEI: 

”1+1 CADOU – lentile de soare cu dioptriile tale”

Sectiunea 1. Organizatorul și regulamentul oficial al campaniei

Art1. Organizatorul campaniei este grupul de firme OCHIO.
Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Campaniei (denumit în continuare “Regulamentul”).

Art2.     Campania se derulează offline, în toate centrele OCHIO. 

Art3. Participanții în cadrul campaniei sunt persoanele fizice sau juridice  rezidente în Romania, cu vârsta de minim 14 ani împliniți la data finalizării campaniei, care achiziționează produse sau/și  servicii oferite de Organizatorul campaniei prin magazinele sale. Participanții se obligă să respecte termenii și condițiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art4.   Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesați în toate centrele OCHIO, regulament  ”1+1 CADOU – lentile de soare cu dioptriile tale”

Art 5.   Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și / sau completa oricând Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și / sau înceta și / sau întrerupe și / sau prelungi oricând desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări / completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale ce vor fi comunicate către public și care vor intra în vigoare prin afișarea acestora în centrele OCHIO participante la campanie, Regulament  ”1+1 CADOU – lentile de soare cu dioptriile tale”

Sectiunea 2. Durata Campaniei.

Art6.   Campania  ”1+1 CADOU – lentile de soare cu dioptriile tale”

se va desfășura începând cu  1 Iunie 2023 și va dura până pe 31 August 2023. 

Art7. După terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate și nu își va asuma alte obligații legate de orice fel de circumstanțe care ar putea duce participanții la concluzia că această Campanie este încă în desfășurare și este actuală.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art8. În cadrul Campaniei poate participa orice persoană care are  domiciliul/reședința în România dar și în afara granițelor și vârsta de minim 14 ani.

Sectiunea 5. Reduceri acordate.

Art.9  Promoția  ”1+1 CADOU – lentile de soare cu dioptriile tale”

constă în: 

  1. Acordarea unei perechi de lentile de soare cu dioptrii OPTIM FREE 1,5 HC din domeniul de STOC la comandarea oricărui tip de lentile de vedere, în valoare minimă de 300 lei, de la oricare producător colaborator al Rețelei OCHIO.

CLIENTUL va putea opta pentru colorare uniformă sau degrade, din opțiunile prezentate în catalogul INTEROPTIK 2023. 

Nuanțele disponibile se regăsesc în următorul tabel:

A picture containing text, screenshot, menu, printingDescription automatically generated

În cazul în care dioptriile clientului depășesc domeniul de fabricație, sunt disponibile următoarele opțiuni:

A)30% reducere la lentile similare RX (colorare uniforma sau degrade)

B)oferirea lentilelor inițiale, care se încadrează în domeniul de stoc, unei alte persoane, aleasă de client (familie, prieteni). 

NOTA: 

Lentilele de soare CADOU, se pot comanda în aceeași zi în care se plasează comanda inițială sau în termen de 30 zile calendaristice de la data comenzii inițiale.  

Ulterior, , NU se vor putea comanda, decât însoțite de o altă comandă. 

  1. Acordarea de CONSULTAȚII OPTOMETRICE GRATUITE, în toate centrele OCHIO, necondiționate de efectuarea unei achiziții

Reducerile se aplică atât în cazul efectuării unei perechi complete de ochelari (rame+lentile), cât și în cazul în care se achiziționează doar lentilele de vedere. 

Cei ce beneficiază de prezenta ofertă, beneficiază în continuare de discountul de 10%, la rame și lentile,  în cazul în care sunt clienți fideli OCHIO. 

Prezenta promoție este valabilă din 01.06.2023 până în 31.08.2023 și NU se cumulează cu alte promoții aflate în derulare!

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 10. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la Campanie în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art. 11. Participanții la Campanie beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și/sau instanțelor competente, în masura în care consideră că este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitațile de prelucrare și modul de exercitare a drepturilor, participanții pot consulta secțiunea dedicată a site-ului Organizatorului: https://reteauaochio.ro/gdpr/

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei.

Art 12. Campania poate înceta în caz de forță majoră, în cazul în care Organizatorul, din motive independente de voința sa, nu mai poate continua acest tip de Campanii în condițiile din Secțiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile și legea aplicabilă.

Art 13. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

A0rt 14. Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 15. Pentru mai multe informații referitoare la Campanie, vă rugam să ne scrieți la adresa office@reteauaochio.ro .

Organizator,

GRUPUL DE FIRME OCHIO S.R.L.

Administrator

OVIDIU BIRLEAN